Publicerad den

Journalistik och marknadsföring

Rollen som journalist och skribent är bred. Idag har det blivit mer vanligt att använda journalistiken inom marknadsföring. Det handlar främst om att presentera värdefull information på ett sätt som inte skriker reklam. En kund ska själv helst kunna se egennyttan i det materialet som presenteras. För att göra det krävs det att skribenten kan leverera en text som har ett tydligt sammanhang. Ett företag kan använda både journalistiskt bra skrivna texter och andra marknadsföringsmetoder för att nå ut på ett bra sätt. Att använda informationsfilm som ett komplement till text är perfekt.

Med en informationsfilm är det möjligt att paketera innehållet på ett annat sätt än i enbart text. Det är möjligt att med en informationsfilm anpassa alla aspekter av innehållet in i minsta detalj för att få bra effekt. Innehåll som är svårare att förstå och som är mer tidskrävande att ta till sig kan med en informationsfilm presenteras på ett enklare och mer lättsmält sätt än en journalistiskt skriven text kan.

Journalistik