Publicerad den

Ekonomin på en tidning

En journalist arbetar med att skriva artiklar till en tidning, men för att det ska finnas en tidning att skriva för krävs det också arbete med ekonomin. Att driva en tidning, oavsett om den är fysisk eller digital, kostar pengar och det ekonomiska arbetet kan vara minst lika viktigt som själva journalistiken.

Få hjälp med ekonomin

Självklart är det inte du som journalist som ska arbeta med tidningens ekonomi. På ett större tidningsförlag finns det ofta en hel ekonomiavdelning, men på mindre förlag är det inte alltid möjligt att det finns.

Ett alternativ är då att ta hjälp med ekonomin, eller åtminstone vissa delar av det ekonomiska arbetet. Ni kan köpa in hjälp med ekonomi från Intrum som har flera olika tjänster. De kan exempelvis hjälpa er med automatisering av ert faktureringsflöde och ge er ett bättre kassaflöde.

Ekonomin behöver gå runt

Som journalist bör du förstås få ägna dig åt ditt specialistområde. Men det är viktigt att ekonomin går runt för att en tidning ska överleva. Är det en gratistidning behöver ni istället få in intäkter från annat håll. Det vanligaste är att sälja annonsplatser. Men reklam behöver inte vara färdigtryckt annons, utan kan även vara en text som sker i samarbete med ett företag. En text som du som journalist kan skriva.