Publicerad den

Förbättra kundkontakten på tidningen

Att driva en tidning innebär att man är beroende av läsare, det vill säga kunder. Ibland vill läsarna dock kunna säga sitt i form av debattinlägg eller insändare. När man har att göra med kunder kommer det uppstå tillfällen då kunderna vill komma i kontakt med företaget för att kunna lösa diverse problem eller få svar på frågor. Då kan ett ärendehanteringssystem vara lösningen.

Ärendehanteringssystem – skapar ordning och reda

Ett ärendehanteringssystem, eller CRM som det också kallas, är ett smart system som skapar ordning och reda kring interaktionerna med kunderna. På det stora hela handlar ärendehanteringssystem om kundnöjdhet och att förbättra densamma. Ett exempel på när ett ärendehanteringssystem kan komma till användning är om en kund kontaktar företaget via mejl angående en fråga som hen har. Kunden får då ett referensnummer i samband med att de skickar in sin fråga. Det i sin tur gör det enklare att länka ihop den kunden med det ärendet ifall att den skulle återkomma till företaget längre fram med ytterligare frågor eller funderingar. På så vis skapas bättre kontroll och en översikt över vem som har kontaktat företaget och i vilket syfte bakåt i tiden, vilket kan göra det betydligt enklare att hjälpa kunden och ge hen en bättre lösning på problemen.