Min nystartade grupp #detgodahatet

Idag finns det så många grupper i sociala medier som säger sig arbeta mot hat och hot och en av dessa grupper är sekten #jagärhär men om sanningen ska fram så verkar de mer för att sprida #detgodahatet och det hatet är accepterat av det politiska och mediala etablissemanget!

Och det hatet riktar sig uteslutande mot oliktänkande d.v.s. människor som inte tror på lögnerna människor som har börjat se sanningen och människor som börjat protestera mot mediernas och politikernas lögner!

Är du en av dessa människor och känner att du skulle vilja ha stöd från en grupp människor som är som dig då ska du gå med i gruppen!

Ni finner gruppen här #detgodahatet

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Kristdemokraterna svarar om hyressättningsavgiften

Bäste Dragan

Stort tack för ditt mejl. Hyressättningsavgiften är tänkt att finansiera förhandlande part i hyresförhandlingar. En roll som Hyresgästföreningen i de facto har monopol på. Det finns inget centralt avtal om hyressättningsavgiften utan det ingås för respektive fastighet. Väldigt få hyresgäster känner till 12 kr av deras hyra går till denna avgift.
Vi delar Fastighetsägarnas syn att detta system bär stora likheter med byggsektorns system med granskningsavgifter. Kristdemokraterna vill reformera hyressättningssystemet och införa fri hyressättning i nyproduktion med en förutsägbar indexering av hyran. Vi ser inte att hyressättningsavgiften är motiverad, varken nu eller framöver då vi förändrat hyressättningssystemet. Möjligheten att ta ut avgiften på detta sätt bör därför avskaffas.

Vänliga hälsningar

KRISTDEMOKRATERNA

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Vänsterpartiet svarar om hyressättningsavgiften

Hej Dragan,

Tack för ditt mail. Ursäkta sent svar från oss.

Du undrar hur Vänsterpartiet ställer sig till hyressättningsavgiften, dvs den avgift som landets hyresgäster betalar till Hyresgästföreningen för att få hjälp med hyresförhandlingarna – oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller ej.

I Sverige sätts hyresnivåerna i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för alla hyresgäster, oavsett om man är medlem eller ej. Vänsterpartiet värnar det nuvarande hyresförhandlingssystemet. Vi anser därför att det är fullt rimligt att hyresgästerna ska betala hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen för att få hjälp att förhandla hyran – oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte.

Om hyresgästerna inte skulle betala hyressättningsavgift skulle endast medlemmar i Hyresgästföreningen finansiera Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet. Därmed skulle hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen ”åka snålskjuts” på de hyresgäster som är medlemmar. Det vore inte rättvist. Vår inställning är därför att hyressättningsavgiften bör vara kvar.

Alternativet till hyressättningsavgiften och nuvarande hyressättningsmodell är att Hyresgästföreningen enbart förhandlar hyran för de egna medlemmarna. Hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen skulle då tvingas förhandla hyran med hyresvärden på egen hand. Det skulle sannolikt leda till stora hyreshöjningar och kraftiga hyresvariationer i bostadsbeståndet. På sikt skulle det kunna öppna upp för marknadshyror i och med att Hyresgästföreningens position försvagas och det kollektiva förhandlingssystemet undermineras. Detta vore mycket olyckligt enligt vår mening.

Det man däremot kan ha synpunkter på är huruvida hyresgäster som är medlemmar i Hyresgästföreningen ska betala både medlemsavgift (80 kr/månad) och hyressättningsavgift (12 kr/månad). Dessa hyresgäster betalar i princip två gånger för samma tjänst, vilket du framhåller.
I praktiken innebär det att medlemmar i Hyresgästföreningen finansierar förhandlingsverksamhet mer än icke-medlemmar, vilket inte är rättvist. En mer rimlig ordning vore, enligt vår mening, att höja hyressättningsavgiften för icke-medlemmar och sänka medlemsavgiften för medlemmarna så att dessa två kategorier finansierar förhandlingsverksamheten i lika stor utsträckning. Det är dock en fråga för parterna på hyresrättsmarknaden att ta ställning till, i synnerhet Hyresgästföreningen. Det är inte en fråga som riksdagen bör avgöra.

I sammanhanget kan nämnas att de privata fastighetsägarna sade upp avtalet om hyressättningsavgift för omkring tio år sedan. Sedan dess är det, som jag tolkar det, upp till varje enskild privat fastighetsägare att teckna avtal med Hyresgästföreningen om hyressättningsavgift:
https://www.hemhyra.se/nyheter/fastighetsagarna-skrotar-hyressattningsavgiften/

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor om vad Vänsterpartiet anser om hyressättningsavgiften.

Hälsningar,

Johan Dellensjö | Politisk sekreterare

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Miljöpartiet svarar om hyressättningsavgiften

Hej Dragan, tack för ditt mail!

Hyressättningsavgiften är frivillig och du som hyresgäst kan alltid säga ifrån om du inte vill omfattas av det kollektiva systemet. För att detta skall vara giltigt måste hyresförhållandet varat i minst tre månader och du måste komma överens med din hyresvärd skriftligen om att det specifika hyreskontraktet inte skall innehålla en förhandlingsklausul. Uppfylls dessa krav kan hyresvärden förhandla fritt med dig som enskild hyresgäst om olika hyresvillkor. Dessutom behöver du inte betala den lagstadgade avgiften om 12 kr/månad. Således ska då din hyra sänkas med 12 kr/månad. Vi tycker att det är bra att hyresgäster kan välja att inte omfattas av systemet och ser inga problem med systemet i sig, eftersom det i stort minskar administration och förhandlingstid för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

Ha en fin dag!

Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Ställde några frågor till Alternativ För Sverige

Jag läser på nätet att Sverigedemokraterna har kallat er för högerextremister och rasister, hur ser ni på detta barnsliga beteende?

Jag tycker detta är störtlöjligt och alla vuxna människor förstår att dessa anklagelser inte stämmer. Det är speciellt märkligt eftersom SD själva under alla år blivit kallade just dessa saker av det etablissemang man nu gör allting för bli en del av. Jag tror inte Sverigedemokraternas väljare uppskattar att man använder dessa innehållslösa skällsord på AfS.

Jag är själv Kroat och stolt kroatisk nationalist hur ser ni på nationalism?

Vi är positiva till nationalism och ser det som naturligt för varje folk att vilja värna sin egen identitet och arbeta för att den ska leva vidare.

Varför ska jag och andra rösta på er, vad har ni konkret att erbjuda kortfattat?

Alternativ för Sverige är Återvandringspartiet!

Vi vill införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Det första målet är att utvisa alla illegala invandrare. Vill vill även lägga ned Migrationsverket och bygga upp Återvandringsverket som ska ha alla resurser som krävs för att utvisa personer som inte ska vara i vårt land.

Vi vill gå igenom alla uppehållstillstånd som delats ut sedan år 2000 och utvisa personer utan medborgarskap ifall de har ljugit eller mutat sig till uppehållstillstånd, levt på bidrag en ansenlig del av sin vistelse, inte lärt sig svenska eller varit kriminella.

Vad skulle er första åtgärd vara om ni kom in i riksdagen i år?

Sakpolitiskt arbeta för totalt asylstopp och påbörjad återvandring.

Kommer ni att verka för att samarbeta med de andra partierna eller kommer ni att köra er egen linje?

Vi kommer naturligtvis samarbeta med andra partier i de fall där det gynnar Sverige. Men vi ser inget egenvärde i att vika oss för de andra partierna enbart i syfte att bli “godkända” och få en klapp på axeln av dem.

Varför har Gustav Kasselstrand låtit stubben växa?

Jag antar att han gillar det 🙂

Ser ni er själva som SD lite eller hur vill ni definiera er?

Vi ser oss inte som motståndare till Sverigedemokraterna. Tvärtom är SD det enda riksdagsparti som åtminstone gjort litet grann för att stoppa vansinnet i Sverige. Men det är uppenbart att SD de senaste åren försakat sin samhällsförändrande kapacitet till förmån för att bli godkända av etablissemanget. Alternativ för Sverige tror inte att det är rätt väg att gå att försöka anpassa sig till de partier som orsakat vårt lands problem. De här partierna kan aldrig lösa Sveriges problem. De är problemet.

Hur många medlemmar har ni just nu?

Vi har i dagsläget runt 1000 medlemmar.

Kommer ni att starta ett ungdomsförbund?

Ja, det kommer att ske i framtiden.

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Facebook är ett skämt!!

Återigen blir jag helt plötsligt utloggad från mitt offentliga Facebookkonto och denna gång kräver Facebook att jag ska ladda upp ett foto på mig själv! Ingen förklaring till att de loggar ut mig inget förutom att jag loggas ut! Men det är intressant hur detta sker i samband att jag nämner #jagärhär juridikfronten och näthatsgranskaren på min Facebooksida https://www.facebook.com/ddklaric/

Det är som att Facebook har någon sökmotor som scannar av publiceringar och när någon publicerar för många inlägg med dessa tre förbjudna ord då loggas man automatiskt ut utan förklaring och med allra största sannolikhet blir man av med sitt Facebookkonto! Jag börjar förstå varför allt fler har tröttnat på Facebook och det kommer att bli Facebooks undergång att de motarbetar yttrandefrihet och åsiktsfrihet!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Kan man lita på Justitieombudsmannen (JO)

Den 12 mars i år anmälde jag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Helena Bunner till JO för jag ville att de skulle granska om det förelåg en jävsituation när de beviljade näthatsgranskaren 600 000 kronor i bidrag av skattebetalarnas pengar!

Helena Bunner är medlem i gruppen #jagärhär och det finns starka kopplingar mellan #jagärhär och näthatsgranskaren och jag misstänkte att detta kunde ha påverkat Helena Bunner till att vara mer positivt inställd till näthatsgranskaren! Och det är min medborgerliga skyldighet att anmäla sånt som jag misstänker är fel inom en statlig myndighet!

Fick idag svar från Justitieombudsmannen (JO) ”Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida” och ärendet avslutas signerat Lars Lindström

Så med andra ord har inte Justitieombudsmannen (JO) ens brytt sig om att granska om det föreligger en jävsituation de har helt enkelt bara valt att lägga ner det! Då kommer vi till min fråga, kan man lita på att Justitieombudsmannen (JO) gör sitt jobb enligt det uppdrag de har från riksdagen?

För information om näthatsgranskaren, #jagärhär och Helena Bunner kan ni läsa om här http://katerinamagasin.se/lex-kapten-klanning-hur-mycket-granskning-tal-nathatsgranskaren/

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Helsingborgshem svarar på min fråga..

Jag ställde denna fråga till min hyresvärd Helsingborgshem:

Hej Helsingborgs hem!

Jag är hyresgäst hos er sen många år sen och nöjd med mitt boende! Men det kom till min kännedom att ni tar ut en avgift av 12 kronor från min hyra varje månad till något som kallas hyressättningsavgift!

Jag skulle vilja veta varför inte denna avgift är specificerad på min hyresavi? Vilka motiv har ni att inte specificera denna avgift? Bryter det inte mot lag att ta ut en avgift utan att specificera den på hyresavin?

Jag är övertygad om att hade hyresgästerna fått veta att ni tar ut en avgift utan att specificera den hade de blivit väldigt upprörda!

De valde att svara:

Hej Dragan!

Den så kallade hyressättningsavgiften är en avgift som Hyresgästföreningen enligt Hyresförhandlingslagen har rätt att årligen ta ut av alla fastighetsägare som har en förhandlingsordning med dem, för sitt förhandlingsarbete. Ersättningen är för närvarande 12 kronor/mån per lägenhet och ingår i hyresbeloppet.

Helsingborgshem har en förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Norra Skåne och förhandlingsordningen omfattar samtliga bostadslägenheter i vårt bestånd förutom kooperativt boende. Eftersom det finns en förhandlingsordning är Helsingborgshem skyldiga enligt Hyresförhandlingslagen att förhandla hyror och andra hyresvillkor med hyresgästorganisationen på orten, i detta fall Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Förhandlingsklausulen ingår i hyresvillkoren (se baksidan av ditt hyreskontrakt) som man godkänner när man skriver under sitt hyreskontrakt. //Björn

Jag ställde motfråga:

Min fråga handlade mer om varför denna avgift inte är specificerad på hyresinbetalningen? Varför är den dold för hyresgästerna? Hade det inte varit  lämpligt att ha en post på hyresavin där det står ”hyressättningsavgift 12 kronor” och varför kan ni inte informera era hyresgäster om denna avgift? Vidare så borde också era hyresgäster få veta att de kan kräva att inte betala denna avgift och således förhandla hyran själv!

Med förtydligande:

Jag har kollat mitt kontrakt och där står inget om att ni har rätt att dra 12 kronor i månaden från min hyra och ge till hyresgästföreningen! Om ni ska dra en extra avgift på hyran då ska den vara tydligt specificerad vad för avgift det är och hur mycket den är på!

Hela denna tråd återfinns på Helsingborgs hems Facebooksida och ni kan läsa det HÄR

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Det är tack vare Folkpartiet som vi tvingas betala hyressättningsavgift…

Den 30 mars 1978 föreslog Birgit Friggebo (fp) att man skulle införa den förhandlingsordning som nu gäller! Det vill säga att hyresgästföreningen skulle vara den part som representerar alla hyresgäster som är boende i en hyreslägenhet!

Så tack vare Folkpartiet har vi hyresgäster tvingats betala en avgift till hyresgästföreningen varje månad! Omedvetna om att denna avgift överhuvudtaget existerar!

Lagtext:

Prop. 1977/78:175 7

20 § Genom förhandlingsöverenskommelse får bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete. Av förhandlings­överenskommelsen skall framgå hur stor del av hyran som utgör ersätt­ning av detta slag. Beloppet får ej överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till hyran i övrigt, förhandlingskostnadernas storlek och övriga omständigheter.

Länk till lagen i sin helhet finne ni HÄR

Observera ordalydelsen ”bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen” det betyder att riksdagen beslutade att det ska ingå i samtliga lägenheter en avgift som ska gå till en privat aktör för att denna privata aktör ska förhandla om hyran för hyresgästen! Att sedan denna information inte når hyresgästen är en annan sak!

Hyresgästföreningen en privat aktör får såldes in drygt en kvarts miljard årligen genom att riksdagen tack vare Folkpartiet beslutade detta 1978. Och vem sa att Sverige var en diktatur? Detta är väl fan det bästa beviset på att Sverige varit en diktatur sedan 1978 utan att medborgarna fick säga sitt tar riksdagen ett beslut över medborgarnas huvud ett beslut som ser till att en privat aktör får ersättning från medborgarna utan medborgarnas vetskap!

Ska tilläggas att fackförbundet byggnads hade också en avgift som de bakade in i de anställdas löner som de kallade ”granskningsarvoden” men efter att detta ärende avgjordes i Europadomstolen så förlorade byggnads och får inte längre ta ut ett granskningsarvode! Och i sak borde det gälla samma sak för hyresgästföreningens hyressättningsavgift!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Föreställ er detta scenario..

Föreställ er detta scenario att riksdagen beslutar om att det ska dras en avgift från er lön varje månad och gå till fackföreningen! Denna avgift ska ligga på låt oss säga 12 kronor per månad och låt oss kalla den ”lönesättningsavgiften” Hade ni inte reagerat?

Men låt oss säga att riksdagen klubbar igenom detta beslut men det går inte ut någon information till medborgarna och arbetsgivaren specificerar inte denna avgift på er lön! Hade ni inte blivit asförbannade?

Men det värsta är nog att riksdagen hade beslutat om att finansiera privata aktörer genom påtvingande avgifter!

Men detta sker just nu idag och har pågått i flera år! Riksdagen har bestämt att alla hyresgäster i Sverige ska betala en avgift av 12 kronor per månad till hyresgästföreningen och de kallar det ”hyressättningsavgift” ingen information till medborgarna, ingen specifikation på hyresavin och hyresgästförening drar in nästa en kvarts miljard per år på denna tvångsavgift!

Låt det sjunka in! Riksdagen har alltså beslutat att en privat aktör som hyresgästföreningen ska ha rätt till en lagstadgad och påtvingad avgift av 12 kronor per månad för att förhandla om hyran! För så vitt jag vet är inte hyresgästföreningen varken en statlig, landstings eller kommunal myndighet! De är privata aktörer som säljer medlemskap till hyresgäster för att förhandla om hyresgästens hyra!

Men om nu hyresgästföreningen säljer medlemskap för att förhandla om hyran varför har då riksdagen beslutat om en påtvingande avgift av 12 kronor?

Hade jag varit i era skor hade jag med omedelbar verkan gått ur hyresgästföreningen, kontaktat hyresvärden och förklarat att ni inte vill betala för någon jäkla hyressättningsavgift och skrivit till ert riksdagsparti och frågat dem vad i helvete är detta för skit!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Min fråga till riksdagspartierna

Har idag kontaktat samtliga riksdagspartier och ställt denna fråga:

Hej alla riksdagspartier!

Nu är det valår och det kommer att hagla vallöften så då passar jag på att ställa en enkel fråga till er!

Hur ställer ni er till den påtvingande hyressättningsavgiften som idag ligger på 12 kronor per månad och alla som har en hyresbostad måste betala?

Om ni inte vet vad hyressättningsavgiften är så är det en avgift som går till hyresgästföreningen så att de ska förhandla hyran med hyresvärden och det spelar ingen roll om man är medlem eller inte! Är det skäligt att hyresgästföreningen tar ut en medlemsavgift om 80 kronor per månad för att förhandla om hyran och sen vid sidan om också få 12 kronor per månad för att just det förhandla om hyran!

Hyresgästföreningen plockar ut denna avgift för 1.5 miljoner hyresbostäder i Sverige vilket genererar en nätt summa av 216 000 000 miljoner kronor årligen det är nästan en kvarts miljard som de plockar ut samtidigt som de marknadsför medlemskapet som en avgift för att förhandla hyran!

Så hur ställer ni er till detta ocker? Är det något ni skulle kunna tänka er att ta bort? Tycker ni det är skäligt att det finns en påtvingad avgift av 12 kronor per månad som drabbar alla hyresgäster i Sverige?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Dragan Klaric

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.