Min nystartade grupp #detgodahatet

Idag finns det så många grupper i sociala medier som säger sig arbeta mot hat och hot och en av dessa grupper är sekten #jagärhär men om sanningen ska fram så verkar de mer för att sprida #detgodahatet och det hatet är accepterat av det politiska och mediala etablissemanget!

Och det hatet riktar sig uteslutande mot oliktänkande d.v.s. människor som inte tror på lögnerna människor som har börjat se sanningen och människor som börjat protestera mot mediernas och politikernas lögner!

Är du en av dessa människor och känner att du skulle vilja ha stöd från en grupp människor som är som dig då ska du gå med i gruppen!

Ni finner gruppen här #detgodahatet

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Facebook är ett skämt!!

Återigen blir jag helt plötsligt utloggad från mitt offentliga Facebookkonto och denna gång kräver Facebook att jag ska ladda upp ett foto på mig själv! Ingen förklaring till att de loggar ut mig inget förutom att jag loggas ut! Men det är intressant hur detta sker i samband att jag nämner #jagärhär juridikfronten och näthatsgranskaren på min Facebooksida https://www.facebook.com/ddklaric/

Det är som att Facebook har någon sökmotor som scannar av publiceringar och när någon publicerar för många inlägg med dessa tre förbjudna ord då loggas man automatiskt ut utan förklaring och med allra största sannolikhet blir man av med sitt Facebookkonto! Jag börjar förstå varför allt fler har tröttnat på Facebook och det kommer att bli Facebooks undergång att de motarbetar yttrandefrihet och åsiktsfrihet!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Kan man lita på Justitieombudsmannen (JO)

Den 12 mars i år anmälde jag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Helena Bunner till JO för jag ville att de skulle granska om det förelåg en jävsituation när de beviljade näthatsgranskaren 600 000 kronor i bidrag av skattebetalarnas pengar!

Helena Bunner är medlem i gruppen #jagärhär och det finns starka kopplingar mellan #jagärhär och näthatsgranskaren och jag misstänkte att detta kunde ha påverkat Helena Bunner till att vara mer positivt inställd till näthatsgranskaren! Och det är min medborgerliga skyldighet att anmäla sånt som jag misstänker är fel inom en statlig myndighet!

Fick idag svar från Justitieombudsmannen (JO) ”Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida” och ärendet avslutas signerat Lars Lindström

Så med andra ord har inte Justitieombudsmannen (JO) ens brytt sig om att granska om det föreligger en jävsituation de har helt enkelt bara valt att lägga ner det! Då kommer vi till min fråga, kan man lita på att Justitieombudsmannen (JO) gör sitt jobb enligt det uppdrag de har från riksdagen?

För information om näthatsgranskaren, #jagärhär och Helena Bunner kan ni läsa om här http://katerinamagasin.se/lex-kapten-klanning-hur-mycket-granskning-tal-nathatsgranskaren/

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Helsingborgshem svarar på min fråga..

Jag ställde denna fråga till min hyresvärd Helsingborgshem:

Hej Helsingborgs hem!

Jag är hyresgäst hos er sen många år sen och nöjd med mitt boende! Men det kom till min kännedom att ni tar ut en avgift av 12 kronor från min hyra varje månad till något som kallas hyressättningsavgift!

Jag skulle vilja veta varför inte denna avgift är specificerad på min hyresavi? Vilka motiv har ni att inte specificera denna avgift? Bryter det inte mot lag att ta ut en avgift utan att specificera den på hyresavin?

Jag är övertygad om att hade hyresgästerna fått veta att ni tar ut en avgift utan att specificera den hade de blivit väldigt upprörda!

De valde att svara:

Hej Dragan!

Den så kallade hyressättningsavgiften är en avgift som Hyresgästföreningen enligt Hyresförhandlingslagen har rätt att årligen ta ut av alla fastighetsägare som har en förhandlingsordning med dem, för sitt förhandlingsarbete. Ersättningen är för närvarande 12 kronor/mån per lägenhet och ingår i hyresbeloppet.

Helsingborgshem har en förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Norra Skåne och förhandlingsordningen omfattar samtliga bostadslägenheter i vårt bestånd förutom kooperativt boende. Eftersom det finns en förhandlingsordning är Helsingborgshem skyldiga enligt Hyresförhandlingslagen att förhandla hyror och andra hyresvillkor med hyresgästorganisationen på orten, i detta fall Hyresgästföreningen Norra Skåne.

Förhandlingsklausulen ingår i hyresvillkoren (se baksidan av ditt hyreskontrakt) som man godkänner när man skriver under sitt hyreskontrakt. //Björn

Jag ställde motfråga:

Min fråga handlade mer om varför denna avgift inte är specificerad på hyresinbetalningen? Varför är den dold för hyresgästerna? Hade det inte varit  lämpligt att ha en post på hyresavin där det står ”hyressättningsavgift 12 kronor” och varför kan ni inte informera era hyresgäster om denna avgift? Vidare så borde också era hyresgäster få veta att de kan kräva att inte betala denna avgift och således förhandla hyran själv!

Med förtydligande:

Jag har kollat mitt kontrakt och där står inget om att ni har rätt att dra 12 kronor i månaden från min hyra och ge till hyresgästföreningen! Om ni ska dra en extra avgift på hyran då ska den vara tydligt specificerad vad för avgift det är och hur mycket den är på!

Hela denna tråd återfinns på Helsingborgs hems Facebooksida och ni kan läsa det HÄR

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Det är tack vare Folkpartiet som vi tvingas betala hyressättningsavgift…

Den 30 mars 1978 föreslog Birgit Friggebo (fp) att man skulle införa den förhandlingsordning som nu gäller! Det vill säga att hyresgästföreningen skulle vara den part som representerar alla hyresgäster som är boende i en hyreslägenhet!

Så tack vare Folkpartiet har vi hyresgäster tvingats betala en avgift till hyresgästföreningen varje månad! Omedvetna om att denna avgift överhuvudtaget existerar!

Lagtext:

Prop. 1977/78:175 7

20 § Genom förhandlingsöverenskommelse får bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete. Av förhandlings­överenskommelsen skall framgå hur stor del av hyran som utgör ersätt­ning av detta slag. Beloppet får ej överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till hyran i övrigt, förhandlingskostnadernas storlek och övriga omständigheter.

Länk till lagen i sin helhet finne ni HÄR

Observera ordalydelsen ”bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen” det betyder att riksdagen beslutade att det ska ingå i samtliga lägenheter en avgift som ska gå till en privat aktör för att denna privata aktör ska förhandla om hyran för hyresgästen! Att sedan denna information inte når hyresgästen är en annan sak!

Hyresgästföreningen en privat aktör får såldes in drygt en kvarts miljard årligen genom att riksdagen tack vare Folkpartiet beslutade detta 1978. Och vem sa att Sverige var en diktatur? Detta är väl fan det bästa beviset på att Sverige varit en diktatur sedan 1978 utan att medborgarna fick säga sitt tar riksdagen ett beslut över medborgarnas huvud ett beslut som ser till att en privat aktör får ersättning från medborgarna utan medborgarnas vetskap!

Ska tilläggas att fackförbundet byggnads hade också en avgift som de bakade in i de anställdas löner som de kallade ”granskningsarvoden” men efter att detta ärende avgjordes i Europadomstolen så förlorade byggnads och får inte längre ta ut ett granskningsarvode! Och i sak borde det gälla samma sak för hyresgästföreningens hyressättningsavgift!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Föreställ er detta scenario..

Föreställ er detta scenario att riksdagen beslutar om att det ska dras en avgift från er lön varje månad och gå till fackföreningen! Denna avgift ska ligga på låt oss säga 12 kronor per månad och låt oss kalla den ”lönesättningsavgiften” Hade ni inte reagerat?

Men låt oss säga att riksdagen klubbar igenom detta beslut men det går inte ut någon information till medborgarna och arbetsgivaren specificerar inte denna avgift på er lön! Hade ni inte blivit asförbannade?

Men det värsta är nog att riksdagen hade beslutat om att finansiera privata aktörer genom påtvingande avgifter!

Men detta sker just nu idag och har pågått i flera år! Riksdagen har bestämt att alla hyresgäster i Sverige ska betala en avgift av 12 kronor per månad till hyresgästföreningen och de kallar det ”hyressättningsavgift” ingen information till medborgarna, ingen specifikation på hyresavin och hyresgästförening drar in nästa en kvarts miljard per år på denna tvångsavgift!

Låt det sjunka in! Riksdagen har alltså beslutat att en privat aktör som hyresgästföreningen ska ha rätt till en lagstadgad och påtvingad avgift av 12 kronor per månad för att förhandla om hyran! För så vitt jag vet är inte hyresgästföreningen varken en statlig, landstings eller kommunal myndighet! De är privata aktörer som säljer medlemskap till hyresgäster för att förhandla om hyresgästens hyra!

Men om nu hyresgästföreningen säljer medlemskap för att förhandla om hyran varför har då riksdagen beslutat om en påtvingande avgift av 12 kronor?

Hade jag varit i era skor hade jag med omedelbar verkan gått ur hyresgästföreningen, kontaktat hyresvärden och förklarat att ni inte vill betala för någon jäkla hyressättningsavgift och skrivit till ert riksdagsparti och frågat dem vad i helvete är detta för skit!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Min fråga till riksdagspartierna

Har idag kontaktat samtliga riksdagspartier och ställt denna fråga:

Hej alla riksdagspartier!

Nu är det valår och det kommer att hagla vallöften så då passar jag på att ställa en enkel fråga till er!

Hur ställer ni er till den påtvingande hyressättningsavgiften som idag ligger på 12 kronor per månad och alla som har en hyresbostad måste betala?

Om ni inte vet vad hyressättningsavgiften är så är det en avgift som går till hyresgästföreningen så att de ska förhandla hyran med hyresvärden och det spelar ingen roll om man är medlem eller inte! Är det skäligt att hyresgästföreningen tar ut en medlemsavgift om 80 kronor per månad för att förhandla om hyran och sen vid sidan om också få 12 kronor per månad för att just det förhandla om hyran!

Hyresgästföreningen plockar ut denna avgift för 1.5 miljoner hyresbostäder i Sverige vilket genererar en nätt summa av 216 000 000 miljoner kronor årligen det är nästan en kvarts miljard som de plockar ut samtidigt som de marknadsför medlemskapet som en avgift för att förhandla hyran!

Så hur ställer ni er till detta ocker? Är det något ni skulle kunna tänka er att ta bort? Tycker ni det är skäligt att det finns en påtvingad avgift av 12 kronor per månad som drabbar alla hyresgäster i Sverige?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Dragan Klaric

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Kontakta er hyresvärd..

Om ni på er hyresavi inte har en specificerad avgift där det står ”hyressättningsavgift 12 kronor” ska ni kontakta er hyresvärd och fråga varför de tar ut en avgift utan att specificera den på er hyresavi! Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara lagligt för en hyresvärd att ta ut avgifter utan att specificera dem!

Jag har kontaktat hyresnämnden för att just få svar på frågan om det är lagligt att en hyresvärd tar ut en avgift utan att specificera den på hyresavin och jag kommer att publicera det svar jag får från hyresnämnden!

Men nu till varför hyresvärdarna tar ut denna avgift! Det är så att skurkorganisationen hyresgästföreningen har rätt att kräva en avgift av 12 kronor per månad från varje hyreslägenhet i Sverige! Det kallas hyressättningsavgift och ska tydligen betala för hyresgästföreningens förhandlingar mot hyresvärdarna! Men då kan man fråga sig varför marknadsför sig hyresgästföreningen med att hyresförhandlingar ingår i deras medlemsavgift?

Jag ska också kontakta konsumentverket och fråga dem vad som gäller vid falsk marknadsföring och hur man ska gå vidare ifall man vill anmäla någon som marknadsför sig falskt! Jag kommer således att anmäla hyresgästföreningen för falsk marknadsföring!

Det som gör mig förbannad är att detta har pågått i flera år där hyresgästföreningen roffat åt sig pengar från hyresgästerna samtidigt som de marknadsfört sig falskt! Men än värre är att de tycks ha övertygat hyresvärdarna att denna avgift av 12 kronor inte behöver specificeras på hyresavgiften! Man kan undra hur det kan komma sig?

Kan det ha att göra med att om hyresvärdarna specificerade denna avgift och fick förklara för sina hyresgäster vad denna avgift går till så hade hyresgästföreningen tappat medlemmar på löpande band? För frågan skulle då bli varför ska man vara medlem i hyresgästföreningen om hyresförhandlingarna betalas genom hyran med 12 kronor per månad?

Mer om hyresgästföreningen kan ni läsa i dessa två inlägg:

Varför ska man bli medlem i hyresgästföreningen?

Hyresgästföreningen en skurkorganisation

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Varför ska man bli medlem i hyresgästföreningen?

Jag skrev den 16 mars detta inlägg ”Hyresgästföreningen en skurkorganisation” som kortfattat handlar om hur hyresgästföreningen roffar åt sig 201 600 000 kronor årligen från alla som bor i en hyresrätt! Läs gärna det inlägget för att förstå varför hyresgästföreningen är en skurkorganisation!

Men dagens fråga kommer att handla om, varför ska man bli medlem i hyresgästföreningen? På sin hemsida marknadsför de ett medlemskap med detta budskap:

Som medlem i Hyresgästföreningen har du många fördelar och kan vara med och påverka ditt – och dina grannars – boende. Du har en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs. Dessutom får du massor av medlemsförmåner och medlemstidningen Hem & Hyra, som trillar ner i brevlådan åtta gånger om året

Okej vi börjar med den första delen där det står att man kan påverka sitt och sina grannars boende om man är medlem! På vilket sätt möjliggör hyresgästföreningen detta? Jag själv kan ju påverka mitt boende genom en god kommunikation med min hyresvärd och för det behöver jag inte hyresgästföreningen! Och varför skulle jag vilja påverka mina grannars boende, det är väl upp till dem att påverka sitt boende själva?

Näst punk handlar om en stark och kunnig organisation som stöttar mig i mitt engagemang! Är detta ett skämt? Vad är det de behöver stötta mig i? Och på vilket sätt är de kunniga? Jag minns för inte så länge sen hur en säljare för hyresgästföreningen knackade på dörren och ville sälja medlemskap! Han sålde medlemskapet med förespegling att jag skulle slippa betala de första tre månaderna! Dum som jag var gick jag med på detta och tecknade ett medlemskap! Men kort efter kommer det ett inbetalningskort där de kräver medlemsavgift från första dagen! När jag kontaktar hyresgästföreningen då säger de att jag måste ha missuppfattat vad deras säljare har sagt! Det tog över en vecka innan jag till sist fick rätt och kunde avsluta medlemskapet! Är det detta de menar med en kunnig och stark organisation som ljuger för att få medlemmar?

Och då kommer vi till förhandlar hyra! Att förhandla hyra ska ju ingå i medlemskapet enligt deras ”sales pitch” då undrar jag varför i helvete plockar de då 12 kronor i månaden från alla hyresgäster i Sverige till något de kallar ”hyressättningsavgift” enligt den information som finns om detta från hyresgästföreningens hemsida där det står följande ”Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästföreningen tar ut för att förhandla hyror” stopp och belägg hyresgästföreningen tar alltså ut 12 kronor i månaden från alla hyresgäster i Sverige för att förhandla hyror! Men varför ska man då vara medlem och varför ljuger hyresgästföreningen om att hyresförhandlingar ingår i medlemskapet?

Och vi går vidare, de säger de hjälper en med hyresjuridisk rådgivning om det behövs och det borde ju vara en morot för att gå med i hyresgästföreningen? Men nej inte alls och på vilket sätt erbjuder de denna rådgivning? Jag har bara genom en att snabbt Googla funnit dussinvis med artiklar från upprörda och arga medlemmar som hade behövt just denna ”hyresjuridiska rådgivning” från hyresgästföreningen men fick den aldrig! Och då kan man undra varför fick de inte denna hjälp?

Sen kommer vi till alla dessa ospecificerade medlemsförmåner och en skitblaska som i stort sett ingen vill ha! Men vad är då dessa ospecificerade förmåner. Ja en av dessa förmåner är att man kan få låna ett släp när man flyttar! WOW vilken förmån för 80 kronor i månade! När man kan hyra ett släp på vilken mack som helst för några hundralappar!

Så i stort sett behöver man ju inte ett medlemskap i hyresgästföreningen och det slutar inte där utan nu har hyresgästföreningen beslutat att agera moral och etikpolis genom att jaga medlemmar med avvikande åsikter och de belönar angiveri, d.v.s. att medlemmar ska spionera på varandra och rapportera vad andra medlemmar skriver på Facebook eller i andra sociala medier så att hyresgästföreningen kan vidta skarpa åtgärder mot dem och utesluta dem!

Ni ska också beakta detta ”Medlemmar med fel värdegrund riskerar uteslutning ur Hyresgästföreningen” från artikeln

Nu ska organisationens värdegrund spridas. Medlemmar uppmanas ”hålla ögonen öppna”.

Under de senaste tio åren har uteslutningar ur Hyresgästföreningen skett endast vid två tillfällen i region Aros-Gävle och ingen gång i region Mitt, rapporterar Hem & Hyra.

Detta kan det dock bli ändring på framöver när region Mitt nu aktivt ska börja sprida Hyresgästföreningens värdegrund.

För att säkerställa att den rätta värdegrunden råder inom organisationen ska både anställda och förtroendevalda utbildas i denna.

Man kommer även att ”hålla ögonen öppna” efter medlemmar som i sociala medier eller på möten uttrycker sig ”rasistiskt, homofobiskt eller sexistiskt eller på annat sätt bryter mot föreningens värderingar”.

Så inte nog med att hyresgästföreningen är en lögnaktig skurkorganisation utan nu ska de också agera värdegrundspoliser och för det vill de att man ska betala dem 80 kronor i månaden för medlemskap och ytterligare 12 kronor i månaden oavsett man är medlem eller inte! Om jag inte visste bättre skulle jag kunna tro att jag bodde i en socialistisk diktatur och inte i ett demokratiskt samhälle! Eller vänta lite är Sverige ett demokratiskt samhälle?

Uppdatering!

Jag har tidigare beräknat att hyresgästföreningen förhandlar hyran för 1,4 miljoner hyresgäster men dessa siffror baserades på statistik från 2016 men enligt hyresgästföreningen själva så förhandlar de hyran för 1,5 miljoner hyresgäster, eller som de kallar det ”förhandlade lägenheter! Det innebär således att min uträkning inte stämmer! 12 kronor per lägenhet och månad blir 144 kronor per år! Och 144 kronor per år och 1,5 miljoner lägenheter blir 216 000 000 miljoner kronor årligen och inte 201 600 000 kronor årligen som jag angett tidigare

Här kommer ytterligare två bra artiklar av Rebecca Weidmo Uvell om hyresgästföreningen som jag tycker ni ska läsa:

Betalningstvång

Hyresgästföreningen driver fastighetsbolag

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Hyresgästföreningen en skurkorganisation

Jag är chockad! Rent ut sagt chockad och förbannad över hur hyresgästföreningen agerar!

Hyresgästföreningen har sedan 2011 plockat ut 12 kronor i månaden från varje hyresgäst i Sverige! Vem/var/hur togs detta beslut? Har hyresgästerna informerats? Det finns drygt 1,4 miljoner lägenheter i Sverige (2016) hyresgästföreningen tar 12 kronor per lägenhet! Det blir 16.8 miljoner i månaden eller 201 600 000 kronor årligen! Hur fan gick detta till? Bakom ryggen på hyresgästerna? Hyresgästföreningen säger att de tar 201 600 000 kronor årligen från hyresgästerna som en kostnad för en hyressättningsavgift! Men varför ska man då bli medlem och betala medlemsavgift?

Detta är inget skämt även om man skulle kunna tro det men hyresgästföreningen skriver om detta på sin hemsida Vad är en hyressättningsavgift?

Jag fick veta det av en slump och sen konfronterade jag min hyresvärd Helsingborgshem med detta! Fick då bekräftat att de tar 12 kronor från hyran varje månad och ger till hyresgästföreningen. Visst jag kan sluta betala för det men då blev det helt plötsligt komplicerat! Damen jag pratade med skulle kolla vilka andra ”rättigheter” jag skulle avsäga mig om jag slutade betala dessa 12 kronor!

Jag valde då att ställa hyresgästföreningen mot väggen på deras Facebooksida som ni kan läsa HÄR men märkte att personen från hyresgästföreningen som svarade började känna sig besvärad av mina frågor!

Jag skulle vilja ha svar på följande frågor! Var togs detta beslut om att plocka 12 kronor per månad från varje hyresgäst i Sverige? Vem tog detta beslut! Och hur togs detta beslut?

Ni ska också beakta detta ”Medlemmar med fel värdegrund riskerar uteslutning ur Hyresgästföreningen” från artikeln

Nu ska organisationens värdegrund spridas. Medlemmar uppmanas ”hålla ögonen öppna”.

Under de senaste tio åren har uteslutningar ur Hyresgästföreningen skett endast vid två tillfällen i region Aros-Gävle och ingen gång i region Mitt, rapporterar Hem & Hyra.

Detta kan det dock bli ändring på framöver när region Mitt nu aktivt ska börja sprida Hyresgästföreningens värdegrund.

För att säkerställa att den rätta värdegrunden råder inom organisationen ska både anställda och förtroendevalda utbildas i denna.

Man kommer även att ”hålla ögonen öppna” efter medlemmar som i sociala medier eller på möten uttrycker sig ”rasistiskt, homofobiskt eller sexistiskt eller på annat sätt bryter mot föreningens värderingar”.

Så nu ska hyresgästföreningen också börja kasta ut medlemmar som inte har någon jäkla rätt hittepå värdegrund? Ja det är lätt att leka god när man samtidigt plockar ut 201 600 000 kronor årligen från hyresgästerna oavsett de är medlemmar eller inte! Så att utesluta medlemmar lär ju inte påverka kassaflödet så värst mycket och då har man råd att vara god!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Jag gillar inte Kent Ekeroth, men och det finns alltid ett men..

Jag lärde känna Kent Ekeroth under min tid i SD och till att börja med gillade jag honom men allt efter så började jag ogilla honom och här kommer jag att berätta varför jag inte gillar Kent Ekeroth.

Kent Ekeroth är en besserwisser, han är aggressiv, han krökar för mycket, han festar alldeles för mycket, han kan vara väldigt otrevlig, han är svår, han ställer till det för sig för ofta och en hel del annat!

Men och nu kommer vi till det där men,

Kent Ekeroth är en duktig politiker, han är påläst, han är intelligent, han är lojal till partiet, han pussar ingens arslen, han kan prata för sig, han är saklig, han är väl insatt i olika ämnen, han har ett väl uppbyggt kontaktnätverk han är helt enkelt ovärderlig för partiet Sverigedemokraterna så att peta han från riksdagslistan är idiotism på allra högsta nivå!

Jag behöver inte gilla Kent Ekeroth vad jag tycker om Kent Ekeroth är oväsentligt och spelar ingen roll! Kent Ekeroth är som en idrottsman på elitnivå och alla vet hur de är! De är egotrippade men samtidigt bäst inom den idrott de utövar!

Kent Ekeroth blev inte petad från riksdagslistan för att han är en duktig politiker Kent Ekeroth blev petad för att ”de tre amigos” vill gärna ingå ett samarbete med moderaterna och ser således Kent Ekeroth som en belastning för sin egna framtid! Men då kan man fråga sig vem är egoist i detta fall? Är det ”de tre amigos” eller Kent Ekeroth?

Partiet Sverigedemokraterna har spårat ut helt och hållet med ”de tre amigos” vid rodret. Sverigedemokraterna är i min mening inte längre en gräsrotsrörelse som det var en gång i tiden. Och ”de tre amigos” svek mot sina gräsrötter kommer att skada partiet för eller senare!

Jag hoppas att den alternativa listan vinner på landsdagarna och att Kent Ekeroth får sitta kvar i riksdagen men om den alternativa listan inte skulle vinna gehör på landsdagarna då skulle jag vilja råda Kent Ekeroth att gå med Alternativ för Sverige de skulle verkligen behöva en politiker av Kent Ekeroths kaliber.

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.