Kristdemokraterna svarar om hyressättningsavgiften

Bäste Dragan

Stort tack för ditt mejl. Hyressättningsavgiften är tänkt att finansiera förhandlande part i hyresförhandlingar. En roll som Hyresgästföreningen i de facto har monopol på. Det finns inget centralt avtal om hyressättningsavgiften utan det ingås för respektive fastighet. Väldigt få hyresgäster känner till 12 kr av deras hyra går till denna avgift.
Vi delar Fastighetsägarnas syn att detta system bär stora likheter med byggsektorns system med granskningsavgifter. Kristdemokraterna vill reformera hyressättningssystemet och införa fri hyressättning i nyproduktion med en förutsägbar indexering av hyran. Vi ser inte att hyressättningsavgiften är motiverad, varken nu eller framöver då vi förändrat hyressättningssystemet. Möjligheten att ta ut avgiften på detta sätt bör därför avskaffas.

Vänliga hälsningar

KRISTDEMOKRATERNA


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.