Vänsterpartiet svarar om hyressättningsavgiften

Hej Dragan,

Tack för ditt mail. Ursäkta sent svar från oss.

Du undrar hur Vänsterpartiet ställer sig till hyressättningsavgiften, dvs den avgift som landets hyresgäster betalar till Hyresgästföreningen för att få hjälp med hyresförhandlingarna – oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller ej.

I Sverige sätts hyresnivåerna i kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen förhandlar hyrorna för alla hyresgäster, oavsett om man är medlem eller ej. Vänsterpartiet värnar det nuvarande hyresförhandlingssystemet. Vi anser därför att det är fullt rimligt att hyresgästerna ska betala hyressättningsavgift till Hyresgästföreningen för att få hjälp att förhandla hyran – oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte.

Om hyresgästerna inte skulle betala hyressättningsavgift skulle endast medlemmar i Hyresgästföreningen finansiera Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet. Därmed skulle hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen ”åka snålskjuts” på de hyresgäster som är medlemmar. Det vore inte rättvist. Vår inställning är därför att hyressättningsavgiften bör vara kvar.

Alternativet till hyressättningsavgiften och nuvarande hyressättningsmodell är att Hyresgästföreningen enbart förhandlar hyran för de egna medlemmarna. Hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen skulle då tvingas förhandla hyran med hyresvärden på egen hand. Det skulle sannolikt leda till stora hyreshöjningar och kraftiga hyresvariationer i bostadsbeståndet. På sikt skulle det kunna öppna upp för marknadshyror i och med att Hyresgästföreningens position försvagas och det kollektiva förhandlingssystemet undermineras. Detta vore mycket olyckligt enligt vår mening.

Det man däremot kan ha synpunkter på är huruvida hyresgäster som är medlemmar i Hyresgästföreningen ska betala både medlemsavgift (80 kr/månad) och hyressättningsavgift (12 kr/månad). Dessa hyresgäster betalar i princip två gånger för samma tjänst, vilket du framhåller.
I praktiken innebär det att medlemmar i Hyresgästföreningen finansierar förhandlingsverksamhet mer än icke-medlemmar, vilket inte är rättvist. En mer rimlig ordning vore, enligt vår mening, att höja hyressättningsavgiften för icke-medlemmar och sänka medlemsavgiften för medlemmarna så att dessa två kategorier finansierar förhandlingsverksamheten i lika stor utsträckning. Det är dock en fråga för parterna på hyresrättsmarknaden att ta ställning till, i synnerhet Hyresgästföreningen. Det är inte en fråga som riksdagen bör avgöra.

I sammanhanget kan nämnas att de privata fastighetsägarna sade upp avtalet om hyressättningsavgift för omkring tio år sedan. Sedan dess är det, som jag tolkar det, upp till varje enskild privat fastighetsägare att teckna avtal med Hyresgästföreningen om hyressättningsavgift:
https://www.hemhyra.se/nyheter/fastighetsagarna-skrotar-hyressattningsavgiften/

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor om vad Vänsterpartiet anser om hyressättningsavgiften.

Hälsningar,

Johan Dellensjö | Politisk sekreterare


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.