Det är tack vare Folkpartiet som vi tvingas betala hyressättningsavgift…

Den 30 mars 1978 föreslog Birgit Friggebo (fp) att man skulle införa den förhandlingsordning som nu gäller! Det vill säga att hyresgästföreningen skulle vara den part som representerar alla hyresgäster som är boende i en hyreslägenhet!

Så tack vare Folkpartiet har vi hyresgäster tvingats betala en avgift till hyresgästföreningen varje månad! Omedvetna om att denna avgift överhuvudtaget existerar!

Lagtext:

Prop. 1977/78:175 7

20 § Genom förhandlingsöverenskommelse får bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete. Av förhandlings­överenskommelsen skall framgå hur stor del av hyran som utgör ersätt­ning av detta slag. Beloppet får ej överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till hyran i övrigt, förhandlingskostnadernas storlek och övriga omständigheter.

Länk till lagen i sin helhet finne ni HÄR

Observera ordalydelsen ”bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter skall ingå visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen” det betyder att riksdagen beslutade att det ska ingå i samtliga lägenheter en avgift som ska gå till en privat aktör för att denna privata aktör ska förhandla om hyran för hyresgästen! Att sedan denna information inte når hyresgästen är en annan sak!

Hyresgästföreningen en privat aktör får såldes in drygt en kvarts miljard årligen genom att riksdagen tack vare Folkpartiet beslutade detta 1978. Och vem sa att Sverige var en diktatur? Detta är väl fan det bästa beviset på att Sverige varit en diktatur sedan 1978 utan att medborgarna fick säga sitt tar riksdagen ett beslut över medborgarnas huvud ett beslut som ser till att en privat aktör får ersättning från medborgarna utan medborgarnas vetskap!

Ska tilläggas att fackförbundet byggnads hade också en avgift som de bakade in i de anställdas löner som de kallade ”granskningsarvoden” men efter att detta ärende avgjordes i Europadomstolen så förlorade byggnads och får inte längre ta ut ett granskningsarvode! Och i sak borde det gälla samma sak för hyresgästföreningens hyressättningsavgift!


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.