Vad är svensk värdegrund?

Jag blir inte riktigt klok på det laddade ordet ”svensk värdegrund” man hör och läser hur det används flitigt av politiker och journalister men vad betyder det egentligen och är det något som enbart existerar i Sverige?

Jag Googlar således ordet svensk värdegrund och finner två avsnitt om det!

Wikipedia beskriver det så här:

”Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion”

Och så har Ann Heberlein på Ledarsidorna.se försökt nysta upp detta laddade ord svensk värdegrund:

Blott Sverige svenska krusbär har – och bara i Sverige finns ”värdegrunden”. ”Värdegrund” är ett ord som är lika unikt för Sverige som ordet lagom, lika omöjligt att översätta och ytterst svårt att fånga. Begreppet värdegrund används i princip inte någon annanstans i världen. Enda undantaget är Norge, som anger termerna ”vaerdigrunnlaget” och ”vaerdiplattformen” i läroplanen för den norska grundskolan. I övrigt är värdegrund ett exklusivt svenskt begrepp, utan kopplingar till en internationell diskussion och diskurs.

Nationalencyklopedin definierar ”värdegrund” som ”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar”. Själva begreppet är alltså tomt på innehåll. En värdegrund kan alltså bestå av vilka värderingar som helst. Att hänvisa till ”värdegrunden” är alltså lika informativt som att svara ”mat” på frågan ”vad blir det till middag?”.

Men fortfarande så blir jag inte klok på det! För mig som invandrare är det svårt att föreställa sig något som i stort sett inte har någon mening. Ja jag kan inte annat än säga att svensk värdegrund har ingen mening och ger en felaktig beskrivning! Sverige säger sig vara ett mångkulturellt land med flera olika traditioner och kulturer främst sådana som invandrare tagit med sig när de invandrade till Sverige så för dem är svensk värdgrund både fel och inte applicerbar på dem!

De förstår inte detta här med svensk värdegrund och i min mening så är det ett missvisande begrepp som borde skrotas och istället borde man använda sig av ett nytt begrepp som t.ex. ”mångkulturell värdegrund” för ordet svensk antyder att alla de invandrare som inte ser sig som svenskar utesluts ur denna värdegrund!

Men nu kommer säkert någon bror duktig att komma på den briljanta iden att alla invandrare med svenskt medborgarskap är ju svenskar och således är den svenska värdegrunden applicerbar på dem. FEL ett svenskt medborgarskap gör inte en person till svensk ett svenskt medborgarskap säger bara att man är medborgare i Sverige!

Jag själv har varit svensk medborgare sen början på 70 talet men jag ser mig själv inte som svensk utan som kroat. Och jag har många vänner som också är svenska medborgare men ser inte sig själva som svenskar! Och detta är något som Sverige måste respektera och acceptera för varje individ har rätt till sin egen identitet.

Så vad ska man då göra med de svenska värdegrunden? Ska man skrota begreppet helt och hållet? Ska man anpassa det efter det faktum att Sverige har blivit ett mångkulturellt land? Jag vet inte men det borde i alla fall ge många huvudvärk att tänka på hur man nu ska gå vidare med detta!


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.