#jagärhär anhängare troende eller nyttiga idioter?

Sekten #jagärhär har i skrivande stund 74 629 anhängare och jag undrar är de djupt troende eller nyttiga idioter för eliten i sekten?

Det är lätt att dras in i något som man tror är bra för en eller för att man tror att det ska göre en till en god person med goda värderingar men när går det över till att istället för allt det man trodde på blir man istället en nyttig idiot för eliten? Eliten ni vet den lilla grupp av sammansvetsade som har känt varandra sen barnsben och som lekte tillsammans i sandlådan när de var små och nu leker i en betydligt större sandlåda!

Av allt jag har läst om sekten #jagärhär så pekar allt på att det finns en absolut topp i sekten som styr resten av anhängarna med järnhand! Toppen delar ut information om hur anhängarna ska massanmäla toppens meningsmotståndare, hur man ska agera i sociala medier som anhängare av sekten, vad man får säga, tycka och tänka som anhängare av sekten och vilka som är sektens fiender!

Med andra ord är #jagärhär en sekt men frågan är hur ser anhängarna sig själva? Ser de sig som personer som gör något gott något bra något positivt? Och om de ser sig själva så innebär det då att de är lättlurade eller att de är naiva? Som en utomstående betraktare så skulle jag vilja säga att anhängarna antingen är djupt troende och tror på allt som toppen i sekten säger eller så är de nyttiga idioter av högsta kaliber!

Men bortsett från hur anhängare av sekten #jagärhär ser sig själva och vad vi andra tycker om dem så har de blivit en maktfaktor som genom sitt agerande stoppar meningsmotståndare att uttrycka sig fritt! Således är sekten #jagärhär enligt min mening ett hot mot demokratin, yttrandefriheten och åsiktsfriheten och borde med omedelbar verkan förbjudas! Allt som är för att inskränka den grundlagsinstiftade yttrandefriheten och åsiktsfrihet i ett demokratiskt samhälle borde förbjudas och att politiker inte ser detta hot från sekten #jagärhär gör mig väldigt bekymrad, eller är det kanske så att politikerna är väl medvetna om vad som sker och ger sitt tysta medgivande till det?


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.