Vad ska man göra med de som ska utvisas/avvisas?

Det känns som att Ekot Sveriges Radio gör en snyftartikel om de som har ett utvisnings eller avvisningsbeslut! Man får känslan av att man vill få dessa till att framstå som oskyldiga offer som låses in! Men till saken hör att det är olagligt att uppehålla sig illegalt i Sverige!

Vad står det då i Utlänningslagen, 2005:716, om straff för olovlig vistelse? Kapitel 20:

1 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 §. I ringa fall skall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt.
2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande beslut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit. Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §. I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2009:1542). Ändrad 2009-02-03 gm SFS 2009:16, ikraft 2009-04-01 Ändrad 2009-12-30 gm SFS 2009:1542, ikraft 2010-01-01, överg.best.
3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.
4 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen.

Så hur skulle det vara om vänsterrörelsen kom på förslag på vad man ska göra med alla dessa individer som uppehåller sig illegalt i Sverige och ska utvisas/avvisas

Det är lätt att kasta floskler på Facebook och få sin dagliga dos av godhet men samtidigt ska man beakta att hade Rakhmat Akilov suttit inspärrad istället för att få vistas som en fri man i Sverige hade han aldrig kunnat stjäla en lastbil och mörda 5 oskyldiga människor den ödesdigra dagen i april.

Men det skiter väl vänsterrörelsen i det viktigaste för dem är att få sin dagliga dos av godhet så att de ska orka leva med sig själva


Att bedriva medborgarjournalistik är inte gratis! Man måste ha en webbsida och då behöver man ett domännamn och webbhotell! Folk vill kunna komma i kontakt med en och man vill kunna komma i kontakt med folk och då behöver man ett mobilnummer! Allt detta kostar pengar och om ni skulle vilja stödja mig i mitt arbete då går det bra att donera!

Kommentarer förhandsgranskas inte av mig och är inte mitt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.